Governing Body of Akhil Bhartiya Vanvasi Kalyan Ashram

The Governing Body of the “Akhil Bharatiya Vanvasi Kalyan Ashram” comprises:

Sh. Jagdeo Ram Oram
President
Jashpur (Chhatisgarh)

Sh. Kripa Prasad Singh
Vice President
Lohardaga (Jharkhand)

Mrs. Nilima Tai Patte
Vice President
Wadgaon (Maharashtra)

Sh. Yogesh Bapat
General Secretary
Jashpur (Chhatisgarh)

Sh. Vishnu Kant 
Jt. General Secretary
Delhi

Sh. Ramlal Soni
Jt. General Secretary
Jashpur (Chhatisgarh)

Sh. Arjun Das Khatri
Treasurer
Kanpur, Uttar Pradesh

Sh. Atul Jog
Organising Secretary
Mumbai, Maharashtra

Smt. Madhavi Joshi
Members
Nagpur, Maharashtra

Sh. Birbal Singh
Members
Korba, Chhattisgarh

Sh. Ramchandra Kharade
Members
Udaipur, Rajasthan

Sh. Tajom Tasung
Members
Itanagar, Arunachal

Sh. Prakash Kale
Members
Bhopal, Madhya Pradesh

Sh. Somaiya Julu
Members
Mumbai, Maharashtra

Sh. Suresh Rao Kulkarni
Central Representative
Delhi

Sh. Rajesh Wandalkar
Office Secretary (Admin)
Mumbai, Maharashtra

Dr. Prasanna Sapre
Founder Member
Mumbai, Maharashtra