Governing Body

Shri Satyendra Singh

President

Jashpur, Chhattisgarh

Shri Hira Kumar Nagu
Vice President

Agyanagar, Telangana

Shri Techi Govind
Vice President

Itanagar , Arunachal Pradesh

Shri Yogesh Bapat

General Secretary

Jashpur, Chhattisgarh

Shri Vishnu Kant
joint general secretary

Delhi, Chhattisgarh

Shri Rameshwar Ram Bhagat
joint general secretary

Jashpur, Chhattisgarh

Shri Mahesh Modi
Treasurer

Kolkata,West Bengal

Shri Atul Jog

संगठन मंत्री

Mumbai, Maharashtra

Shri Ramesh Babu

सह संगठन मंत्री

Guwahati, Assam

Shri Bhagwan Sahay

सह संगठन मंत्री

Ranchi,Jharkhand

Smt. Rekha Nagar
Members

Indore,Madhya Pradesh

Smt. Dr. Madhavi Debbarma
Members

Delhi

Shri Parmeshwar Murmu
Member

Purnia, Bihar

Shri Rambabu Hisar
Member

Haryana

Shri Shantaram Siddi Purl Mane
Member

Karwar, Karnataka

Shri Somayajalu
Guide

Mumbai, Maharashtra

Scroll to Top