Kalyan Ashram-Haryana

About Us

About Kalyan Ashram Goa

State Governing Body

Shri. Datta Bhikaji Naik

President

Shri. Dr. Dilip Kerkar

Vice President

Shri. Rohidas Jalmi

Treasurer

Shri. Rajesh Shankarrao Padole

Org. Secretary

Shri. Laxminarayan Vamane

Joint Org. Secretary

Projects at A Glance​

Hostels
0
Students
0

Contact Information

Address

Vanvasi Kalyan AshramHariyana Bajarang Bali Colony, Near Agrasen Chowk, Rohatak Marg, Bhiwani, Hariyana – 127021
Shri Jai Bhagwan S. B. 46, New Bharat Nagar, Near Shiv Mandir, Bhiwani – 127 021. HARIYANA.

Phone No

8483819166 / 07774847499
09215744300

Email

raj.padole@gmail.com
jaibhagwan300@gmail.com

Follow Us

Scroll to Top