Kalyan Ashram-Paschim Maharashtra

About Us

About Kalyan Ashram Paschim Maharashtra

State Governing Body

Dr. Shri. Bharat Kelkar

President

Dr. Shri. Madhukar Aacharya

Vice President

Sau Kavita Raut-Tungar

Vice President

Shri. Sharad Shelke

Secretary

Shri. Sandeep Jairam Sable

Joint Secretary

Shri. Prakash Khichade

Joint Secretary

Shri. Jahiram Chaudhari.

Prant Sanghatan Mantri

Projects at A Glance​

Hostels
0
Students
0
Education Centers
0
Beneficiaries
0
Medical
0
Beneficiaries
0
Economic Development
0
Beneficiaries
0

Contact Information

Address

Vanvasi Kalyan Ashram Maharashtra 15-Krushinagar, Mahavidyalaya Marg, NASIK – 422 005 Maharashtra

Phone No

08411033518 / 09421341380

Email

jayaramchaudhari0@gmail.com
vkanasik@gmail.com

Follow Us

Scroll to Top